Om oss

Firmaet Brannkonsult Sør AS har spesialkompetanse innen fagområde brannteknikk og arbeider med nye og eksisterende bygninger og rådgivning generelt. Spesialkompetanse og særlig innen brannprosjektering/detaljprosjektering/brannkonsept, uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. i tillegg kontroll av bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet, se ellers under godkjenning.

Vår styrke og kjennemerke er å være løsningsorientert, effektive, levere god kvalitet, være fremtidsrettet, kort responstid og ha konkurransedyktig pris. Selv om vi er et lite firma så stiler vi sterkt innen fagområde brannteknikk.

Firmaet er sentralt godkjent i tiltaksklasse 3 i flere fagområder.

Totalt har vi levert/ arbeidet med branntekniske tjenester for ca 6 millioner kvadratmeter bygg som tilsvarer ca 3 000 bygninger. Over halvparten av disse bygg er relatert til ulike ansvarsområder (SØK, PRO, kontroll).

Av disse kan vi nevne Stortingets bygninger med en bygningsmasse på ca 70 000m2, hvor flere personer i firmaet har vært branntekniske rådgivere siden år 2000 frem til år 2010. Arbeidet på Stortinget har i hovedsak vært brannteknisk prosjektering, kontroll av prosjektering og tverrfaglig kontroll av brannverntiltak, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 av nybygg og ombygginger. I tillegg utarbeidet interne kontroll- og vedlikeholds rutiner for Stortinget samt brannteknisk rådgivning generelt.

Av andre relevante prosjekter kan vi nevne Elkem Solar i Kristiansand (ny solcellefabrikk), Akershus festning og Akershus slott, Asko sentrallager (øst) etc. I tillegg alle typer bygg som sykehjem, sykehus, skoler, hoteller, barnehager, boliger. etc. se ellers vedlagt liste over referanseprosjekter.

Firmaet ble opprettet i 2001 og endret navn fra H. Bjerland AS til Brannkonsult Sør AS i desember 2010
Firmaet holder til i flotte lokaler i utkanten av Kristiansand i flotte omgivelser på Øvrebø (ca 25min fra Kristiansand sentrum)
Besøks- og postadresse er Skarpengland - 4715 Øvrebø og disponere ca 250m2 flotte kontorlokaler.

Firmaet har pr. dags dato 5 ansatte hvor av tre arbeider som ingeniører med til sammen over 40 års erfaring innen brann- og bygningsteknikk. Firmaet har sentral godkjenning i de fleste fagområdene (se meny for godkjenning).

Selv om vi er et lite firma så stiller vi sterkt når det gjelder fagområde brann- og bygningsteknikk. I tillegg har fokuset vært mye på uavhengig kontroll da vi ser behovet for dette i markedet samt at vi har lang erfaring innen dette område.

Hovedfokuset vil fortsatt være brann- og bygningsteknikk med de spesielle felt/fagområder som faller naturlig i den sammenheng.

Nøkkelpersoner:

Daglig leder/ Senior Ingeniør- Helge Bjerland - Erfaring: 20 år

Senior Ingeniør - Magne Vindenæs - Erfaring: 15 år

Ingeniør Vegard Erklev - Erfaring: 5 år


Systemer til bruk i ulike prosjekter:

AutoCad DAK- programmer

DDS-CAD for 3D tegning og bygningstegninger (arkitekt).

Ulike tekstbehandlingsprogrammer

Byggsafe total til vårt KS- system

Analyse og beregningsprogrammer

Egne utviklede programmer, rutiner, systemer i forbindelse eget arbeid, KS- system, UK- system, til bruk i ulike prosjekter